Specjalizacja


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
Prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, sprawy majątkowe małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka)
Prawa cywilnego – (szeroko rozumianego)
Prawa karnego – (prowadzenie obrony we wszystkich stadiach postępowania)

 

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarie w formie:

  • ustnych porad prawnych
  • reprezentowania w postępowaniach mediacyjnych, sądowych, przed urzędami, instytucjami, bankami
  • sporządzania pisemnych opinii prawnych
  • sporządzania pozwów, wniosków, odwołań, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych
  • prowadzenia negocjacji na rzecz klienta
  • stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw