O Kancelarii


Witam Państwa serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Mai Kaliny Majorek

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. 

Moim atutem jest rzetelność i zaangażowanie w każdą, nawet najdrobniejszą, powierzoną mi sprawę. Posiadam wieloletnie doświadczenie prawnicze, tak, jeśli idzie o obsługę klienta biznesowego, jak i osób prywatnych.

Za najwyższą wartość uznaję umiejętność skutecznego stosowania prawa i bezpośrednią możliwość niesienia pomocy, niepozostającej bez wpływu na życie człowieka.

W pracy kieruję się zasadami etyki adwokackiej. Wszystkie informacje, które przekażecie Państwo mojej Kancelarii, chronione są tajemnicą adwokacką.

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).